Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
9/28/2018 9:35:50 PM     
Chiều 28-9, tại hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, Ban Thường vụ liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự hội nghị có gần 300 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách; Chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam, đồng chí Lê Ích Dảng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo những nội dung chính của Đại hội.
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Đồng chí Lê Ích Dàng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum thay mặt đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII báo cáo nhanh kết quả Đại hội

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng của công nhân, viên chức, lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đoàn viên công đoàn tham dự hội nghị

Đại hội được vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nổ lực của phong trào công nhân và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước; đồng thời gợi mở những định hướng lớn, nhiệm vụ và một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2018-2023: là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời Đại hội xác định 09 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 09 nhiệm vụ tổng quát và 03 khâu đột phá là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Điều lệ công đoàn Việt Nam đã được bổ sung sữa đổi và tổng hợp 5 nhóm ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ, kiến nghị tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Giao Ban Chấp hành khóa XII tiếp thu ý kiến của Đại hội; phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 161 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam kháo XII và bầu 04 đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu giữ chức phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 16 đồng chí và bầu đồng chí Tạ văn Đồng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

 Ban Chấp hành tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Nhiệm kỳ 2018-2023

Đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Kon Tum, đồng chí Rơ Chăm Long- đại biểu quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum được đại hội bầu vào Ban Chấp hành tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Tin: Hồng Hà; Ảnh: Kim Dũng  
Bài viết trước:
Icon  Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Icon  Họp báo thông tin kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Icon  Đại hội Công đoàn Việt Nam: Thảo luận sôi nổi, phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu
Icon  Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII
Icon  Thủ tướng Chính phủ đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức công đoàn
Icon  Công đoàn tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên
Icon  Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta
Icon  Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải là điểm đến của người lao động
Icon  Mong có nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ
Icon  Triệu tập 950 đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1341918
Số người online: 171
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC