Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Kết quả đạt được trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
2/15/2019 2:54:05 PM     
Năm 2018, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.
Kết quả đạt được trong  thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
Ảnh: Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa- thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển chung về kinh tế - xã hội, của đất nước; (CNVCLĐ) tỉnh Kon Tum cũng không ngừng tăng lên. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 39.169 CNVCLĐ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với  34.566 đoàn viên công đoàn. Với lực lượng CNVCLĐ ngày càng tăng, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản, việc vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nói riêng vẫn gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tích cực tham gia của cán bộ, CNVCLĐ, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Để phong trào được triển khai có hiệu quả và đi vào nền nếp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”; xây dựng kế hoạch chi tiết quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để triển khai đến các cấp Công đoàn. Trên cơ sở đó, các Công đoàn cơ sở triển khai rộng khắp đến đoàn viên, CNVCLĐ về các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đồng thời tích cực vận động đoàn viên và người lao động tham gia thực hiện phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, chú trọng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và CNVCLĐ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ và người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt.

Trong quá trình thực hiện một số đơn vị đã có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, gắn kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Xây dựng cơ quan, công sở, môi trường làm việc không khói thuốc”, “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Bên cạnh đó, hằng năm, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp-khu kinh tế tỉnh đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết, bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc với đại diện người sử dụng lao động. Thực hiện tốt nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Nhờ đó, những năm gần đây, môi trường và điều kiện làm việc của CNLĐ trong các doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có chiều hướng giảm, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động. 

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua công tác tuyên truyền vận động, hầu hết các cơ quan, đơn vị và gia đình cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của địa phương, của dân tộc. CNVCLĐ yên tâm làm việc, công tác; thực hiện tốt nguyên tắc ứng xử đối với nhân dân và đồng nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu người dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư trồng hoa cảnh, hàng rào cây xanh trong khuôn viên, thể hiện môi trường làm việc “xanh - sạch - đẹp”, nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở.

Các phong trào văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở cũng có nhiều khởi sắc. Nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, hội thao, hội diễn văn nghê, hội thi… có chất lượng. Trong năm 2018, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 750 cuộc giao lưu, liên hoan văn nghệ, thể thao thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển.

Có thể khẳng định, trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nói riêng đã trở thành phong trào sôi nổi, mạnh mẽ và phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đều quan tâm xây dựng tác phong văn hóa riêng biệt của ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ CNVCLĐ về cơ bản đã hình thành và xây dựng được tác phong, lề lối làm việc khoa học, ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp, tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở. Trong năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được cấp ủy,chính quyền và công đoàn các cấp quan tâm triển khai đồng bộ, gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đến nay, toàn tỉnh có 542/959 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ 57% tăng 9% so với năm 2017. Đây chính là cơ sở, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy nhiều phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 

Kim Dũng- Ban Tuyên giáo Nữ công  
Bài viết trước:
Icon  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG
Icon  Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Công đoàn tỉnh Kon Tum với công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc
Icon  HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ KON TUM
Icon  CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NIỀM VUI CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Icon  Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum với công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ 05 năm- Một chặng đường nhìn lại.
Icon  Liên đoàn Lao động huyện KonPlong tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường năm 2018”
Icon  LĐLĐ tỉnh Kon Tum: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapư – Lào
Icon  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Icon  Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty thời gian qua.
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1341914
Số người online: 166
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC