Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐĂK HÀ - ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG CƠ SỞ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
4/24/2019 8:12:03 AM     
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay ở khu vực ngoài Nhà nước, số đoàn viên được kết nạp mới là 86 người, số CĐCS phát triển được là 04 đơn vi, đạt 133,33% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐĂK HÀ - ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG CƠ SỞ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
Ảnh: Tháng Công nhân năm 2018 được tổ chức tại Huyện Đăk Hà

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn huyện Đăk Hà. Nhiệm kỳ 2018-2023, cùng với việc tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho người lao động, LĐLĐ huyện tập trung nhiều giải pháp triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Hiện nay, toàn huyện Đắk Hà có trên 2.500 CNVCLĐ, tổng số CĐCS do LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp là 99 đơn vị, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp có 90 CĐCS, khu vực ngoài Nhà nước có 09 CĐCS. Tổng số đoàn viên công đoàn là 2.365 người, trong đó có 2.190 đoàn viên khu vực Nhà nước và 175 đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước. Theo Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ, ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đắk Hà về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nghiệp đoàn giai đoạn 2018-2023 được xây dựng trên tinh thần chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, trong đó chỉ tiêu đề ra đến năm 2023 kết nạp ít nhất 250 đoàn viên và thành lập ít nhất là 03 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi vào chiều sâu và đạt kết quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy viên phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, triển khai khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cho người lao động trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trên cơ sở mục tiêu của LĐLĐ tỉnh Kon Tum “Phấn đấu đến cuối năm 2023, các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có từ 10 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn cơ sở”, LĐLĐ huyện đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa X về “Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” giai đoạn 2018-2023, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài Nhà nước đóng chân trên địa bàn huyện phối hợp với LĐLĐ huyện trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Từ năm 2018 đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được LĐLĐ huyện chú trọng hưởng ứng và tập trung cao điểm trong dịp “Tháng Công nhân” và đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. LĐLĐ huyện đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình lao động, việc làm ở 31 đơn vị sản xuất, kinh doanh khu vực ngoài Nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ, làm việc với người sử dụng lao động để tuyên truyền, hỗ trợ CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay ở khu vực ngoài Nhà nước, số đoàn viên được kết nạp mới là 86 người, số CĐCS phát triển được là 04 đơn vi, đạt 133,33% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuy nhiên bênh cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước còn gặp những khó khăn, hạn chế; trên địa bàn huyện vẫn còn doanh nghiệp có từ 05 lao động trở lên chưa thành lập được tổ chức công đoàn. Công tác trực tiếp rà soát, khảo sát, tiếp cận người lao động và người sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS chưa được thường xuyên, chưa bao quát hết số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mô hộ gia đình, thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đắk hà đề ra nhiệm vụ từ nay đến năm 2023, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động 100% CNLĐ ở những đơn vị đã thành lập CĐCS tham gia vào tổ chức công đoàn; phấn đấu 100% đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có từ 10 lao động trở lên được thành lập CĐCS. Để đạt được mục tiêu này, LĐLĐ huyện tiếp tục nắm bắt tình hình lao động, hoạt động của các đơn vị ngoài Nhà nước trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, sự phối hợp với các ngành liên quan đối với công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đồng thời, không ngừng phát huy vai trò, hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho CNLĐ; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, để công đoàn thực sự là cánh tay đắc lực của công ty, doanh nghiệp; là chỗ dựa vững chắc, tạo động lực, niềm tin đối với CNLĐ khi tham gia vào tổ chức công đoàn.

Lê Thị Hải- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Hà  
Bài viết trước:
Icon  CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM SÔI NỔI CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3
Icon  Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum vận động CNVCLĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoach sản xuất năm 2018
Icon  Kết quả đạt được trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
Icon  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG
Icon  Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Công đoàn tỉnh Kon Tum với công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc
Icon  HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ KON TUM
Icon  CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NIỀM VUI CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Icon  Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum với công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ 05 năm- Một chặng đường nhìn lại.
Icon  Liên đoàn Lao động huyện KonPlong tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường năm 2018”
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1389020
Số người online: 252
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC