Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
  PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT - TUYÊN TRUYỀN

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác BHXH và BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống CNVCLĐ và nhân dân, thực hiện công bằng và ổn định chính trị - xã hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 149/NQ-Cpngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

cơ cấu tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thiết kế theo tỷ lệ: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương

Thông tin quan trọng này được thể hiện tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Công thương, kể từ ngày 26/10/2018, cách tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (không phải một gia đình) cụ thể như sau:

Chủ đề Ngày pháp luật “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của CNVCLĐ,vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (BHXH) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tuy nhiên có những quy định kể từ ngày 01/01/2018 mới chính thức được áp dụng

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018, trong 2 ngày 10 và 13 tháng 7 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV Cà phê 734 và Công ty TNHH MTV Cà phê 731 (huyện Đăk Hà). Dự hội nghị, có đồng chí Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS 02 Công ty cùng hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động.

Nhiệm kỳ 2013-2018 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Thành phố Kon Tum đã tiến hành thực hiện 728 cuộc kiểm tra; trong đó có 422 cuộc kiểm tra đồng cấp, 306 cuộc kiểm tra đối với cấp dưới.

Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên quan tâm triển khai nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06-01- 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”.

cán bộ làm công tác AT-VSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách cấp công ty và cấp Điện lực gồm 14 người; 24 an toàn vệ sinh viên; số lượng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được kiểm định, khai báo với các cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng là 34 thiết bị.

Trong nhiệm kỳ qua UBKT CĐ các cấp giúp BCH, BTV Công đoàn thực hiện được 2.681 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, tăng so với nhiệm kỳ trước 208 cuộc và 2.052 cuộc kiểm tra về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là đòi hỏi tất yếu của tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai khá hiệu quả công tác này, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Câu lạc bộ nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban thường vụ LĐLĐ huyện Kon Rẫy, tổ chức Tuyên truyền, phổ biến luật bình đẳng giới thông qua chuyên đề “Vai trò gia đình với bình đẳng giới” và sinh hoạt nữ công quý IV- 2017 ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam và tổ chức thi “Nữ CNVCLĐ duyên dáng, thanh lịch”.

Trong quý đã phát triển, thành lập mới 02 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện, sắp xếp lại các Công đoàn ngành địa phương.

Sáng 28/9/2017 Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý III-2017 với chủ đề “Sức khỏe sinh sản với hạnh phúc gia đình”.

triển khai thực hiện Đề án 31 của Chính Phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thường xuyên, gắn liền với các hoạt động, bám sát cơ sở, thông qua đó đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người lao động.

    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC