Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
  GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, CÁCH LÀM HIÊU QUẢ

Trong những ngày tháng 3/2019, kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Công đoàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú và thiết thực cho đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nói chung và nữ đoàn viên công đoàn nói riêng.

Dân chủ đã thực sự được phát huy một cách triệt để, đồng bộ, hiệu quả từ cấp Công ty đến Nông trường, các tổ, đội sản xuất; thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; chủ trương sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, công khai các định mức kinh tế, kỹ thuật, các chế độ, chính sách của người lao động; giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc từ người lãnh đạo đến người công nhân trực tiếp sản xuất, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2018, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở các cấp công đoàn và người lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hoạt động tuyên truyền về Đại hội,chào mừng thành công Đại hội tại các cấp công đoàn đã được chú trọng quan tâm triển khai. Qua công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam,truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã chỉ rõ “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”.

Nhằm phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đáng kể vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Chương trình “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động tại văn bản số 1848/CTr-TLĐ, ngày 06/11/2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), cơ quan, đơn vị trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Bằng nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp tình thân, những Mái ấm công đoàn được hình thành đã giúp nhiều công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn có một mái ấm, giúp họ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc của mình.

Với mục tiêu: "Hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động", trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn thành phố Kon Tum đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những quả tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum tại Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 28/05/2018 về Hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo” và ngày Đại dương thế giới năm 2018; Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện KonPlong đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng rất ý nghĩa.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum năm 2018 đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Kon Tum phê duyệt, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2018 đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở; tích cự tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Chủ động phối hợp chỉ đạo, trao đổi thông tin thường xuyên, giúp công đoàn cơ sở có cơ hội được giao lưu, tăng cường mối quan hệ công tác, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đến nay, lực lượng CNVCLĐ toàn huyện có 1.642 người, đoàn viên công đoàn là: 1.612 người đang sinh hoạt tại 71 công đoàn cơ sở chủ yếu là cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao kỹ năng, tay nghề, bậc thợ cho người lao động, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị trọng điều kiện áp lực đòi hỏi mỗi ngày một cao hơn về chất lượng sản phẩm, cải tạo môi trường làm, đảm bảo sức khỏe người Lao động là công việc thường xuyên, liên tục của người đứng đầu doanh nghiệp.

Đi lên từ một công nhân, tham gia hoạt động công đoàn Công ty rồi được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở và hôm nay là người quản lý với vị trí giám đốc Công ty. Hơn ai hết, Giám đốc Đỗ Đình Ban luôn thấu hiểu Công đoàn và công nhân lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trên địa bàn huyện Sa Thầy hiện có 88 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 39 CĐCS cơ quan hành chính, sự nghiệp; 01 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước và 46 CĐCS trường học. Tổng số đoàn viên công đoàn 1.985/2.043 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nữ 1.123 người, chiếm tỷ lệ 55%.

Những năm qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút được sự hưởng ứng, vào cuộc của các cấp công đoàn, đoàn viên và người Lao động, thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được công đoàn và các cấp công nhận, khen thưởng và vinh danh.

Sau hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 28/9/2012 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT(bảo hiểm y tế), BH thất nghiệp.

Với số lượng CNVCLĐ tỉnh hiện có 39.955 người, trên 1.050 doanh nghiệp, trong đó có 1.009 doanh nghiệp dân doanh đang tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, trên 55,4% công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã qua đào tạo.

Thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động, ngày 5/6/2018 đại diện Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đến Kon Tum và trao thiết bị chiếu sáng cho 10 phòng học trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Đời sống vật chất của người lao động chính là thước đo giá trị của doanh nghiệp”

Ngày 01/02/2018, tại Bưu điện tỉnh Liên đoàn Lao động và Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh chủ trì và ký thỏa thuận hợp tác.

Nhân dịp Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy” 2018, thăm hỏi, động viên công nhân viên chức Lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh được đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc Hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao đổi, giới thiệu cùng bạn đọc một số kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thực hiện “chương trình phúc lợi cho đoàn viên” theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 23/01/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum cùng với 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC