CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 40/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 30/7/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây