CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 09/HDLT-SNV-LĐLĐ
Ngày ban hành: 31/7/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Một số nội dung về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây