Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
07/KH-LĐLĐ 12/3/2014 KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013-2018
08/KH-LĐLĐ 12/3/2014 KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ 2013 - 2018
109/TB- LĐLĐ 2/10/2014 THÔNG BÁO Kết quả sơ tuyển Hợp đồng nhân viên Kế toán làm việc tại Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGlei
02/TB-HĐST 6/5/2015 Kết quả sơ tuyển nhân viên hợp đồng lao động
19/HD- LĐLĐ 24/8/2015 HƯỚNG DẪN Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống Công đoàn tỉnh Kon Tum
DAVTrLV/2015 28/9/2015 Quy trình, các bước, biểu biểu thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm
11/HD-LĐLĐ 5/5/2015 HƯỚNG DẪN Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
14/HD-LĐLĐ 11/6/2015 HƯỚNG DẪN Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
25/HD-LĐLĐ 27/11/2015 HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá và phân loại cán bộ công đoàn chuyên trách
07/HD-LĐLĐ 20/4/2016 HƯỚNG DẪN Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
02/TL- BTCHT 8/6/2016 THỂ LỆ Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi cấp tỉnh” lần thứ II- năm 2016
19 /KH-LĐLĐ 16/5/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” lần thứ II- năm 2016
Trac Nghiem/2-2016 24/8/2016 CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi lần thứ II, năm 2016)
Trac Nghiem/2-2016 23/8/2016 CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi lần thứ II, năm 2016)
XLTH/CBCĐG lần 2-2016 30/8/2016 Câu hỏi và gợi ý trả lời Tình huống hội thi CBCĐG lần 2-2016
MẪU DK/01 27/9/2016 Mẫu đăng ký danh sách tham dự Hội thi CBCĐ giỏi 2016
181 /LĐLĐ 28/9/2016 Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
LT - LH lần 2/2016 17/10/2016 Lịch thi
110-UBND-TH 16/1/2017 V/v chỉ đạo tạo điều kiện tổ chức đại hội công đoàn các cấp
266-CV/TU 3/1/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC