Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
649/HD-TLD 29/4/2011 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn
15/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG và Những văn bản hướng dẫn thi hành
32/KH-LĐLĐ 5/9/2014 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX
2014/MauKTCĐ 10/9/2014 Biểu Mẫu hồ sơ khen thưởng Công đoàn
01/HD-SKHCN 22/10/2014 HƯỚNG DẪN Quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến
HSKT 2014 20/1/2015 Danh sách khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2014
122/QĐ-LĐLĐ 20/7/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum
61/QĐ-LĐLĐ 8/9/2018 Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn tỉnh Kon Tum
29/2018 22/11/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC