Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
203/LĐLĐ 3/11/2015 V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2015
BCH lần thứ VIII 26/1/2016 Hồ sơ Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Kontum lần thứ VIII
76/LĐLĐ 26/4/2016 V/v báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016
77/CV/LĐLĐ 20/5/2016 Yêu cầu báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ ĐH và 4 chương trình hành động
HN BCH lần X 9/1/2017 Hồ sơ HN Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kontum lần thứ X
480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK 24/12/2016 Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
18/HD-LĐLĐ 11/5/2017 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội IX Công đoàn tỉnh Kontum
Hồ sơ BCH XI 15/7/2017 Hồ sơ BCH lần XI
DỰ BC ĐẠI HỘI X CĐ TỈNH LẦN 2 2/10/2017 Dự thảo Báo cáo Đại hội X Công đoàn tỉnh Kontum lần 02
DỰ THẢO LẦN 3 CĐTINH 8/12/2017 Dự thảo lần thứ 3 Báo cáo Đại hội IX công đoàn tỉnh; Dự thảo lần thứ 8 Công đoàn Việt NAM
Đại hội X 15/1/2018 Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IX; báo cáo UBKT CĐ khóa IX
LĐLĐ 26/4/2018 V/v báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018
LĐLĐ 26/4/2018 V/v báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018
92/LĐLĐ 16/4/2019 Về việc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC