Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
01/HD-UBKT 6/1/2015 Hướng dẫn hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2015
05/KH-LĐLĐ 9/2/2015 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ
38 /KH-LĐLĐ 13/10/2015 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/08/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn”
192 / UBKT 13/10/2015 V/v Chuẩn bị Báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra năm 2015
23/HD-UBKT 27/10/2015 HƯỚNG DẪN Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh về hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp
01/HD-UBKT 6/1/2016 HƯỚNG DẪN Hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2016
1924/QĐ-TLĐ 20/12/2016 Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn
01/HD-UBKT 5/1/2016 Hướng dẫn hoạt động UBKT công đoàn các cấp năm 2017
01/KH-UBKT 5/1/2017 Kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính công đoàn năm 2017
02 HD-UBKT 8/1/2018 HƯỚNG DẪN Hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018
41/QĐ-LĐLĐ 5/3/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
1265/QĐ-TLĐ 16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
148 22/10/2018 Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tố Cáo
392/TLĐ 25/3/2019 Về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC