Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
1602/QĐ-TLĐ 15/9/2017 Quyết định V/v ban hành quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn
27 /HD-LĐLĐ 28/12/2015 HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”
28/HD-LĐLĐ 28/12/2015 HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
29/HD-LĐLĐ 28/12/2015 Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong hệ thống công đoàn
122/QĐ-LĐLĐ 20/7/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum
HSKT 2014 20/1/2015 Danh sách khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2014
01/HD-SKHCN 22/10/2014 HƯỚNG DẪN Quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến
2014/MauKTCĐ 10/9/2014 Biểu Mẫu hồ sơ khen thưởng Công đoàn
07/HD-LĐLĐ 31/3/2014 HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục đăng ký và xét công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp công đoàn tỉnh
649/HD-TLD 29/4/2011 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC