Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
77/LĐLĐ 15/8/2018 V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
1450/TLĐ 20/7/2018 Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
HĐ Phunu 2017 9/3/2017 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2017-2022
TT/2014 14/7/2016 Tài liệu tuyên truyền 60 năm Hiệp định GiơNeVơ
48/LĐLĐ 25/3/2016 V/v đóng góp ý kiến Đề cương báo cáo tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
70-CMT8 5/8/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
85/2014 26/5/2014 ĐỀ CƯƠNG Cuộc thi viết “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”
2014 23/5/2014 ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO PHỤ NỮ
86 11/4/2014 CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM (tài liệu sử dụng để tham khảo cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014)
PLVN 09/11 9/11/2013 Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
1890/1969 10/5/2010 Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2010)
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC