Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
HT XI-2017 19/7/2017 LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO LẦN XII-2017
Hội thao 12/2017 8/7/2017 Hồ sơ hội thao lần thứ 12 năm 2017
01 /ĐL-BTC 13/6/2017 ĐIỀU LỆ Hội thao CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ 12 năm 2017
LT - LH lần 2/2016 17/10/2016 Lịch thi
MẪU DK/01 27/9/2016 Mẫu đăng ký danh sách tham dự Hội thi CBCĐ giỏi 2016
XLTH/CBCĐG lần 2-2016 30/8/2016 Câu hỏi và gợi ý trả lời Tình huống hội thi CBCĐG lần 2-2016
Trac Nghiem/2-2016 23/8/2016 CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi lần thứ II, năm 2016)
01/TL-LĐLĐ 24/6/2016 THỂ LỆ Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2016
89/KH-ĐCT 9/6/2016 THỂ LỆ CUỘC THI “Dọc đường công tác Hội”
02/TL- BTCHT 8/6/2016 THỂ LỆ Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi cấp tỉnh” lần thứ II- năm 2016
15/KH-LĐLĐ 5/5/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2016
ATVSVG 2015 30/9/2015 Bộ câu hỏi và Đáp án Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2015
259/LĐLĐ 22/12/2014 V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC