Trang chủ Thứ 4, ngày 20 tháng 2 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
07/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019
08/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
34/KH-LĐLĐ 18/12/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thư bảy Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
33/KH-LĐLĐ 14/12/2018 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi 2019
31/KH-LĐLĐ 27/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển , đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ
50 /KH-LĐLĐ 4/10/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kontum
34/KH-LĐLĐ 20/6/2017 Thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI
29/KH-LĐLĐ 5/6/2017 Kế hoạch Tổ chức hội thao CNVCLĐ tỉnh Kontum lần thứ 12 năm 2017
29 /KH-LĐLĐ 5/6/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ 12 năm 2017
01/KH-UBKT 5/1/2017 Kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính công đoàn năm 2017
36/KH-LĐLĐ 5/8/2016 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
19 /KH-LĐLĐ 16/5/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” lần thứ II- năm 2016
41/KH-LĐLĐ 10/12/2015 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2016” cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Kon Tum
38 /KH-LĐLĐ 13/10/2015 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/08/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn”
29 /KH-LĐLĐ 5/8/2015 KẾ HOẠCH V/v tổ chức giải Bóng đá Mini nam CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2015
21/KH-LĐLĐ 9/6/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Kiến thức pháp luật và gia đình” trong nữ CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2015
04-KH/BTC-TBND 18/5/2015 KẾ HOẠCH tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thu đua toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
11/KH-LĐLĐ 1/4/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2015
05/KH-LĐLĐ 9/2/2015 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC