Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
Dự thảo ĐLCĐVN khóa XII 15/7/2018 Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Đại hội X 15/1/2018 Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IX; báo cáo UBKT CĐ khóa IX
DỰ THẢO LẦN 3 CĐTINH 8/12/2017 Dự thảo lần thứ 3 Báo cáo Đại hội IX công đoàn tỉnh; Dự thảo lần thứ 8 Công đoàn Việt NAM
DỰ BC ĐẠI HỘI X CĐ TỈNH LẦN 2 2/10/2017 Dự thảo Báo cáo Đại hội X Công đoàn tỉnh Kontum lần 02
08/HD-LĐLĐ 16/3/2017 Công tác nhân sự BCH tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh kontum, nhiệm kỳ 2018-2023
07/HD-LĐLĐ 16/3/2017 Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Kontum khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
05 /HD-LĐLĐ 1/3/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
04/KH-LĐLĐ 8/2/2017 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
110-UBND-TH 16/1/2017 V/v chỉ đạo tạo điều kiện tổ chức đại hội công đoàn các cấp
266-CV/TU 3/1/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp
1993/QĐ-TLĐ 30/12/2016 Quyết định v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp
52/KH-TLĐ 28/11/2016 Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
09-CT/TW 17/11/2016 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC