Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
67/TB-LĐLĐ 4/8/2017 THÔNG BÁO V/v hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
14 /TB-BTC 1/7/2016 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2016
75/TB-LĐLĐ 14/7/2015 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi “Kiến thức Pháp luật & Gia đình” trong nữ CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2015
02/TB-HĐST 6/5/2015 Kết quả sơ tuyển nhân viên hợp đồng lao động
53/QĐ-LĐLĐ 1/4/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ngừng xuất bản Bản tin Công đoàn Kon Tum và Giải thể Ban biên tập Bản tin Công đoàn Kon Tum
17/LĐLĐ 30/1/2015 V/v Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
109/TB- LĐLĐ 2/10/2014 THÔNG BÁO Kết quả sơ tuyển Hợp đồng nhân viên Kế toán làm việc tại Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGlei
59/TB-LĐLĐ.BTC 30/6/2014 THÔNG BÁO V/v Thời gian chính thức tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ XI năm 2014
23/TB-LĐLĐ 26/4/2014 THÔNG BÁO Giới thiệu trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
77-TB/TW 24/2/2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC "THÁNG CÔNG NHÂN"
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC