Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Họp báo thông tin kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
9/27/2018 8:41:06 AM     
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng các phó chủ tịch vừa đắc cử, đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Họp báo thông tin kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng các phó chủ tịch vừa đắc cử, đã chủ trì cuộc họp báo

Chiều 26-9, sau 3 ngày làm việc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã họp phiên bế mạc. Ngay sau đó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng 4 phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đắc cử, đã chủ trì cuộc họp báo thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cho biết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến 26-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 946 đại biểu (trên tổng số 950 đại biểu được triệu tập) đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng các địa phương và các cán bộ lãnh đạo CĐ qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp Công đoàn sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ba là, xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra còn có một chương trình trọng tâm "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước". 

Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới. 9 nhóm chỉ tiêu, gồm:

- Đến năm 2023, kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của Công đoàn ở 100% doanh nghiệp (DN) có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các DN có trên 10 lao động có tổ chức CĐ.

- Hằng năm bình quân mỗi CĐ cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hằng năm có 80% trở lên CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên CĐ cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh.

- Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- 100% CĐ cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và DN nhà nước, 70% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam.

- Thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

- Hằng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên DN nhà nước và 60% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên DN nhà nước và 70% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- Từ 70% trở lên DN có tổ chức CĐ ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) là 175 người; số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 27 người; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 người. Tại đại hội, đã bầu 161 người vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023). Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023). Bầu 16 người vào Ủy ban Kiểm tra, đồng chí  Tạ Văn Đồng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (nhiệm kỳ 2018-2023).

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo nhiệm kỳ vừa qua còn gì day dứt, trăn trở chưa thực hiện được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng thực hiện chức năng bảo vệ, chăm lo, bảo vệ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, như: khởi kiện DN nợ BHXH, đời sống của một bộ phận CNLĐ còn hết sức khó khăn... "Dù rằng đây là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng trong đó có phần nào trách nhiệm của tổ chức CĐ"- Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết nhiệm kỳ 2018-2023, phải tham mưu sửa đổi luật để CĐ thực hiện chức năng khởi kiện. Ngoài ra, phải tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên CĐ - mà những người lao động chưa phải là đoàn viên không thể nào có được. Đồng chí trăn trở các nguồn lực của CĐ còn hạn hẹp, phân tán, chưa đủ mạnh. "Muốn chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, phải có nguồn lực đủ mạnh".

Về vấn đề cán bộ CĐ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Bùi Văn Cường khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐ nhiệm kỳ qua rất to lớn, nhưng cần phải nỗ lực hơn để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. "Trong nhiệm kỳ này sẽ phải xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Đại hội kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Kim Dũng (TH)  
Bài viết trước:
Icon  Đại hội Công đoàn Việt Nam: Thảo luận sôi nổi, phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu
Icon  Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII
Icon  Thủ tướng Chính phủ đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức công đoàn
Icon  Công đoàn tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên
Icon  Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta
Icon  Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải là điểm đến của người lao động
Icon  Mong có nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ
Icon  Triệu tập 950 đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Icon  Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Icon  Công đoàn Việt Nam qua các kỳ Đại hội.
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1341908
Số người online: 158
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC