TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ
Công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của CNVCLĐ,vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (BHXH) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tuy nhiên có những quy định kể từ ngày 01/01/2018 mới chính thức được áp dụng
Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động,  BHXH, BHYT
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018, trong 2 ngày 10 và 13 tháng 7 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV Cà phê 734 và Công ty TNHH MTV Cà phê 731 (huyện Đăk Hà). Dự hội nghị, có đồng chí Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS 02 Công ty cùng hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động.
Hoạt động kiểm tra của công đoàn các cấp thành phố Kon Tum
Nhiệm kỳ 2013-2018 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Thành phố Kon Tum đã tiến hành thực hiện 728 cuộc kiểm tra; trong đó có 422 cuộc kiểm tra đồng cấp, 306 cuộc kiểm tra đối với cấp dưới.