TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ
Công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của CNVCLĐ,vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (BHXH) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tuy nhiên có những quy định kể từ ngày 01/01/2018 mới chính thức được áp dụng
Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động,  BHXH, BHYT
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018, trong 2 ngày 10 và 13 tháng 7 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV Cà phê 734 và Công ty TNHH MTV Cà phê 731 (huyện Đăk Hà). Dự hội nghị, có đồng chí Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS 02 Công ty cùng hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động.
Hoạt động kiểm tra của công đoàn các cấp thành phố Kon Tum
Nhiệm kỳ 2013-2018 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Thành phố Kon Tum đã tiến hành thực hiện 728 cuộc kiểm tra; trong đó có 422 cuộc kiểm tra đồng cấp, 306 cuộc kiểm tra đối với cấp dưới.
Xây dựng CĐCS vững mạnh là cơ sở quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn
Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên quan tâm triển khai nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06-01- 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”.
Công ty Điện lực Kon Tum. Điểm sáng về An toàn  - Vệ sinh lao động.
cán bộ làm công tác AT-VSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách cấp công ty và cấp Điện lực gồm 14 người; 24 an toàn vệ sinh viên; số lượng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được kiểm định, khai báo với các cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng là 34 thiết bị.
Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn góp phần thực hiện  Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người lao động
Trong nhiệm kỳ qua UBKT CĐ các cấp giúp BCH, BTV Công đoàn thực hiện được 2.681 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, tăng so với nhiệm kỳ trước 208 cuộc và 2.052 cuộc kiểm tra về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là đòi hỏi tất yếu của tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai khá hiệu quả công tác này, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý IV-2017
Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Câu lạc bộ nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban thường vụ LĐLĐ huyện Kon Rẫy, tổ chức Tuyên truyền, phổ biến luật bình đẳng giới thông qua chuyên đề “Vai trò gia đình với bình đẳng giới” và sinh hoạt nữ công quý IV- 2017 ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam và tổ chức thi “Nữ CNVCLĐ duyên dáng, thanh lịch”.
Công đoàn Kon Tum. Một số hoạt động nổi bật quý III – 2017
Trong quý đã phát triển, thành lập mới 02 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện, sắp xếp lại các Công đoàn ngành địa phương.
Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tại Sa Thầy quý III-2017
Sáng 28/9/2017 Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý III-2017 với chủ đề “Sức khỏe sinh sản với hạnh phúc gia đình”.
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum 5 năm thực hiện Đề án 31 của Thủ Tướng Chính Phủ về “tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động”
triển khai thực hiện Đề án 31 của Chính Phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thường xuyên, gắn liền với các hoạt động, bám sát cơ sở, thông qua đó đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người lao động.