GIỚI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM
15-12-2023

I

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1

Rơ Chăm Long

Chủ tịch

Điện thoại: 0935961999

2

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0903593045

3

A Xây

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0979181795

II

CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1

Văn phòng

-

Lê Văn Hào

Chánh Văn phòng

Điện thoại:0903594997

2

Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

-

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng Ban

Điện thoại: 0987140808

3

Ban Chính sách pháp luật và QHLĐ

-

Nguyễn Văn Hả

Trưởng ban

Điện thoại: 0989430569

4

Ban Tài chính

-

Đặng Thị Cúc

Trưởng ban

Điện thoại: 0912620179

5

Ban Tuyên giáo - Nữ công

-

Lê Thanh Bình

Trưởng ban

Điện thoại: 0905309452

III

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum

-

Nguyễn Văn Quyết

Giám đốc

Điện thoại: 0905367973

-

Đỗ Thị Phương

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0334855937

IV

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

1

Công đoàn Ngành Giáo dục

-

Nguyễn Thị Ái

Chủ tịch

Điện thoại: 0966806679

-

Nguyễn Minh Hoàng

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0912409109

2

Công đoàn Các Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế

-

Đinh Trường An

Chủ tịch

Điện thoại: 0905332699

-

Phạm Ngọc Kiên

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0984209279

3

Công đoàn Ngành Y tế

-

Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch

Điện thoại: 0905184569

-

Nguyễn Thị Lê Minh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0902190555

4

Công đoàn Viên chức

-

Nguyễn Thị Hợi

Chủ tịch

Điện thoại: 0986782141

-

Nguyễn Duy Trinh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0973727973

V

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1

Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum

-

Phạm Văn Khánh

Chủ tịch

Điện thoại: 0983578782

-

Trần Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0941356788

2

Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà

-

Hà Văn Kiên

Chủ tịch

Điện thoại: 0866033468

-

Đỗ Thị Thúy Hường

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0973954444

3

Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô

-

Nguyễn Thị Như Hà

Chủ tịch

Điện thoại: 0949068228

-

Hồ Việt

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0377931181

4

Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi

-

Phạm Khánh Quân

Chủ tịch

Điện thoại: 0932502559

-

Tống Công Minh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0976733043

5

Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông

-

Huỳnh Thanh Nam

Chủ tịch

Điện thoại: 0961967279

-

Phan Hồng Phương

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0984997586

6

Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei

-

A Bôn

Chủ tịch 

Điện thoại: 0372332761

-

Y Tình

Phó Chủ tịch 

Điện thoại: 0899366246

7

Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy

-

Đào Xuân Hinh

Chủ tịch

Điện thoại: 0903531448

-

A Thi

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 077237082

8

Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

-

Đinh Thị Thuận

Chủ tịch

Điện thoại: 0975360277

-

Nguyễn Hồng Phúc

Phó Chủ tịch

Điện thoại:  0963063379

9

Liên đoàn Lao động huyện KonpLong

-

Trần Ngọc Hưởng

Chủ tịch

Điện thoại: 0978512999

-

Nguyễn Bá Ngọc

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0982365335

10

Liên đoàn Lao động huyện Ia H'Drai

-

Rô Man Duyên

Chủ tịch

Điện thoại: 0984427608

-

Phùng Văn Mạnh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 071710777

 

 

Số lượt xem:422
Bài viết liên quan: