TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Liên đoàn Lao động hỗ trợ cây giống Mỳ cao sản KM149 tại Thôn Kon Sang, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông.
Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh
Sáng ngày 09/3/2020, LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 05 đồng chí cán bộ, công chức của cơ quan.