TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Liên đoàn Lao động hỗ trợ cây giống Mỳ cao sản KM149 tại Thôn Kon Sang, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông.
12-5-2020

       Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” tại xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông về phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Ngày 9/5/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận chuyển và hỗ trợ, cung cấp giống cây Mỳ cao sản KM149 cho 20 hộ gia đình thuộc Thôn Kon Sang, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, là địa phương do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy tại địa bàn. Giống cây Mỳ cao sản KM149 là nguồn giống mới đã được các địa phương đưa vào trồng mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năng suất sản lượng ước đạt từ 40 đến 45 tấn/ha mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với những giống mỳ hiện đang được trồng trong tỉnh; số lượng cây giống do Liên đoàn Lao động hỗ trợ bước đầu lần này đủ trồng trên diện tích khoảng 0,7ha dùng để nhân nguồn cây giống cho vụ mùa năm sau để trồng sản xuất trên diện tích đất của bà con trong thôn, góp phần cải tạo, nâng cao chất lượng giống Mỳ trên địa bàn xã, tăng sản lượng và nguồn thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

 

(Trao cây giống Mỳ KM149 cho các hộ gia đình Thôn Kon Sang, xã Đắk Na)

Tổ công tác 04 cơ quan
Số lượt xem:1066
Bài viết liên quan: