banner
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG “THÁNG CÔNG NHÂN” VÀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG” NĂM 2022.
Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 09/HD-LĐLĐ 19/4/2022 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022
4292/QĐ-TLĐ 1/3/2022 Quyết định về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ, ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
05/HD-LĐLĐ 28/2/2022 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2022
06/HD-LĐLĐ 28/2/2022 Hướng dẫn Giao ước thi đua
09/KH-LĐLĐ 25/1/2022 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của LĐLĐ tỉnh
13-CT/TW 17/1/2022 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
16-CT/UBND 27/12/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
4527/UBND-KGVX 22/12/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số413-CV/TU 13/12/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thưTrung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
KH 72/KH-LĐLĐ 15/11/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Số 41/HD-TLĐ 11/11/2021 Hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
KH 66/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
KH 67/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập CĐCS đến năm 2023
Số 02-Đ/TU (KHẨN) 22/10/2021 ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
92/TB-LĐLĐ 6/10/2021 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
2750/TLĐ 30/9/2021 Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
116/NQ-CP 24/9/2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
KH 54/KH-LĐLĐ 10/9/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Chương trình số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
09/2020/TT-BLĐTBXH 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 731
    Phát triển:TNC