banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/HD-LĐLĐ 22/9/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
16/HD-LĐLĐ 27/4/2023 HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền trong đoàn viên, NLĐ về biển, đảo, biên giới trên đất liền năm 2023
15/HD-LĐLĐ 21/4/2023 HƯỚNG DẪN hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh
14/HD-LĐLĐ 20/4/2023 HƯỚNG DẪN một số nội dung trọng tâm trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023
94/LĐLĐ 20/4/2023 CÔNG VĂN về báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
95/LĐLĐ 20/4/2023 CÔNG VĂN về hưởng ứng và tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023
80/LĐLĐ 6/4/2023 CÔNG VĂN về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
82/HD-TLĐ 3/4/2023 HƯỚNG DẪN Lấy ý kiếnsửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp
82a/ĐLCĐVN-dự thảo 3/4/2023 Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung
12/HD-LĐLĐ 3/4/2023 HƯỚNG DẪN tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
75/LĐLĐ 3/4/2023 CÔNG VĂN về việc truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023
301/KH-TLĐ 3/4/2023 KẾ HOẠCH tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
66/TB-UBND 30/3/2023 THÔNG BÁO về việc treo cờ Tổ quốc và Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giái phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023)
67/LĐLĐ 30/3/2023 CÔNG VĂN về việc hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2023
69/LĐLĐ 30/3/2023 CÔNG VĂN về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bi thư Nguyễn Phú Trọng
66/LĐLĐ 29/3/2023 CÔNG VĂN về việc khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
81/HD-TLĐ 27/3/2023 HƯỚNG DẪN công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023
302/KH-TLĐ 24/3/2023 KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
11/HD-LĐLĐ 15/3/2023 HƯỚNG DẪN Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; Triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững”
48/LĐLĐ 15/3/2023 CÔNG VĂN Điều chỉnh thời gian các hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414427 Số người online: 378
    Phát triển:TNC