banner
CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP !
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 11/KH-LĐLĐ 24/2/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
24/LĐLĐ 13/2/2020 “V/v triệu tập Hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"
số 01/HD-LĐLĐ 10/1/2020 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020
106-KH/BTGTU 27/11/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi về "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2019
Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ 12/11/2019 Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
55/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023
56/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Đề án 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động
265/LĐLĐ 1/10/2019 Về việc triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương lên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh
Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU 20/9/2019 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
248/LĐLĐ 16/9/2019 Về việc triển khai văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên Trang TTĐT LĐLĐ tỉn
250/LĐLĐ 16/9/2019 Về việc thực hiện phong trào "Chống rác thải thựa: trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1301/SLĐTB-XH 11/9/2019 Đăng tải thư Tết Trung thu năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
50/KH-LĐLĐ 10/9/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
12/LĐLĐ 29/8/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " giai đoạn 2010-2020
29/8/2019 Tham gia góp ý vào Dự thảo 2 Bộ luật Lao động (sửa đổi)
204/LĐLĐ 6/8/2019 Về việc tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ tổ quốc
198/LĐLD 2/8/2019 Về việc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
2/8/2019 Biểu mẫu thống kê kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
09/HDLT-SNV-LĐLĐ 31/7/2019 Một số nội dung về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động
39/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Trien khai cac nhiem vu Cong doan tham gia phong ngua giai quyet tranh chap lao dong tap the, ngung viec tap the và dinh cong giai doan 2019-2023
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 164
    Phát triển:TNC