banner
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Thứ 2, ngày 16 tháng 9 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1301/SLĐTB-XH 11/9/2019 Đăng tải thư Tết Trung thu năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
50/KH-LĐLĐ 10/9/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
12/LĐLĐ 29/8/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " giai đoạn 2010-2020
29/8/2019 Tham gia góp ý vào Dự thảo 2 Bộ luật Lao động (sửa đổi)
204/LĐLĐ 6/8/2019 Về việc tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ tổ quốc
198/LĐLD 2/8/2019 Về việc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
2/8/2019 Biểu mẫu thống kê kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
09/HDLT-SNV-LĐLĐ 31/7/2019 Một số nội dung về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động
39/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Trien khai cac nhiem vu Cong doan tham gia phong ngua giai quyet tranh chap lao dong tap the, ngung viec tap the và dinh cong giai doan 2019-2023
40/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
13/2019/TT-BYT 5/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điểu của Thông tư số 39/2018-TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh
777/QĐ-BHXH 24/6/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế , bị bãi bõ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội
165/LĐLĐ 24/6/2019 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
171/TLĐ 17/6/2019 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
188/CĐN 12/6/2019 Thoa thuan hop tac giua Cong doan Nong Nghiep va PTNT Viet Nam voi Tong cong ty ca Phe Viet nam ve chuong tinh phuc loi doan vien
9733-CV 6/6/2019 Ve viec gưi Bai viet cua Dong chi Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong ve chuan bi va to chuc that tot dai hoi Dang bo ccac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang
32/KH-LĐLĐ 5/6/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
38/2019/NĐ-CP 19/5/2019 Nghi dinh quy dinh mưc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang
07/HD-LĐLĐ 16/5/2019 Khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
70/QĐ-LĐLĐ 16/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Kon Tum
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 243
    Phát triển:TNC