banner
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
165/LĐLĐ 24/6/2019 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
171/TLĐ 17/6/2019 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
188/CĐN 12/6/2019 Thoa thuan hop tac giua Cong doan Nong Nghiep va PTNT Viet Nam voi Tong cong ty ca Phe Viet nam ve chuong tinh phuc loi doan vien
9733-CV 6/6/2019 Ve viec gưi Bai viet cua Dong chi Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong ve chuan bi va to chuc that tot dai hoi Dang bo ccac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang
32/KH-LĐLĐ 5/6/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
38/2019/NĐ-CP 19/5/2019 Nghi dinh quy dinh mưc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang
70/QĐ-LĐLĐ 16/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Kon Tum
03/2019/BNV 14/5/2019 Sua doi, bo sung mot so quy dinh ve tuyen dung cong chuc, vien chuc, nang ngach cong chuc, thang hang chuc danh nghe nghiep vien chuc va thuc hien che do hop dong mot so loai cong viec trong co quan hanh chinh nha nuoc , don vi su nghiep cong lap
121/LĐLĐ 8/5/2019 Về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
32/KH-LĐLĐ 6/5/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giưới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
92/LĐLĐ 16/4/2019 Về việc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
392/TLĐ 25/3/2019 Về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị
05/HD-LĐLĐ 22/3/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2019 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
21/KH-LĐLĐ 22/3/2019 Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"
04/HD-LĐLĐ 21/3/2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - CamPuchia
17/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019
18/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7-2019)
14/KH-LĐLĐ 5/3/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động. bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023
07/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019
08/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 115
    Phát triển:TNC