banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (1929-2020)!
Thứ 4, ngày 5 tháng 8 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/KH-LĐLĐ 29/5/2020 Kế hoạch truyền thông Công đoàn 6 tháng cuối năm 2020
12/KH-LĐLĐ 13/3/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân" năm 2020
Số 11/KH-LĐLĐ 24/2/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
106-KH/BTGTU 27/11/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi về "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2019
55/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023
56/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Đề án 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động
50/KH-LĐLĐ 10/9/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
39/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Trien khai cac nhiem vu Cong doan tham gia phong ngua giai quyet tranh chap lao dong tap the, ngung viec tap the và dinh cong giai doan 2019-2023
40/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
32/KH-LĐLĐ 5/6/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
32/KH-LĐLĐ 6/5/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giưới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
21/KH-LĐLĐ 22/3/2019 Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"
17/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019
18/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7-2019)
14/KH-LĐLĐ 5/3/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động. bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023
07/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019
08/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
34/KH-LĐLĐ 18/12/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thư bảy Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
33/KH-LĐLĐ 14/12/2018 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi 2019
31/KH-LĐLĐ 27/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển , đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
    Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 96
    Phát triển:TNC