banner
ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ TỈNH KON TUM THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP !
Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023
56/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Đề án 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động
50/KH-LĐLĐ 10/9/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
39/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Trien khai cac nhiem vu Cong doan tham gia phong ngua giai quyet tranh chap lao dong tap the, ngung viec tap the và dinh cong giai doan 2019-2023
40/KH-LĐLĐ 30/7/2019 Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
32/KH-LĐLĐ 5/6/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
32/KH-LĐLĐ 6/5/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giưới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
21/KH-LĐLĐ 22/3/2019 Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"
17/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019
18/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7-2019)
14/KH-LĐLĐ 5/3/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động. bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023
07/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019
08/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
34/KH-LĐLĐ 18/12/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thư bảy Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
33/KH-LĐLĐ 14/12/2018 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi 2019
31/KH-LĐLĐ 27/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển , đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ
50 /KH-LĐLĐ 4/10/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kontum
34/KH-LĐLĐ 20/6/2017 Thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI
29/KH-LĐLĐ 5/6/2017 Kế hoạch Tổ chức hội thao CNVCLĐ tỉnh Kontum lần thứ 12 năm 2017
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 117
    Phát triển:TNC