banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
301/KH-TLĐ 3/4/2023 KẾ HOẠCH tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
302/KH-TLĐ 24/3/2023 KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
24/KH-LĐLĐ 15/4/2022 KẾ HOẠCH tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2023-2028
KH 72/KH-LĐLĐ 15/11/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
KH 66/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
KH 67/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập CĐCS đến năm 2023
KH 54/KH-LĐLĐ 10/9/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Chương trình số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
44/KH-LĐLĐ 1/7/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn” trong đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên trang fanpage Công đoàn tỉnh Kon Tum
1030/KH-UBND 30/3/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19/KH-LĐLĐ 17/3/2021 Kế hoạch: Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trong các cấp công đoàn tỉnh Kon Tum
KH 396/KH-UBND 1/2/2021 Kế hoạch số 396 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg
KH 348/KH-UBND 28/1/2021 Kế hoạch số 348 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
06/KH-LĐLĐ 22/1/2021 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của LĐLĐ tỉnh
27/KH-LĐLĐ 29/5/2020 Kế hoạch truyền thông Công đoàn 6 tháng cuối năm 2020
12/KH-LĐLĐ 13/3/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân" năm 2020
Số 11/KH-LĐLĐ 24/2/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
106-KH/BTGTU 27/11/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi về "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2019
55/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023
56/KH-LĐLĐ 8/10/2019 Thực hiện Đề án 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động
50/KH-LĐLĐ 10/9/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414427 Số người online: 533
    Phát triển:TNC