banner
ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ TỈNH KON TUM THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP !
Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1910/QĐ-TLĐ 19/12/2016 Quyết định Về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
1911/QĐ-TLĐ 19/12/2016 Quyết định Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn
1913/QĐ-TLĐ 19/12/2016 Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 179
    Phát triển:TNC