banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13-CT/TW 17/1/2022 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Số 02-Đ/TU (KHẨN) 22/10/2021 ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
03-CĐ/CTUBND 20/7/2021 Công điện số 03/CĐ-CTUBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19
13-CT/UBND 14/7/2021 Chỉ thị số 13-CT/UBND, ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
68/NQ-CP 1/7/2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
06-NQ/ĐH 30/9/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
16/CT-TTg 31/3/2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
03/NQ 11/1/2019 Về Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
09b/TLĐ-BCH 23/8/2016 Về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
92 /QĐ-LĐLĐ 8/6/2015 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414427 Số người online: 74
    Phát triển:TNC