banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 69-QĐ/TW 6/7/2022 QUY ĐỊNH về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
110/BVH 12/5/2020 Quy chế và Thể lệ cuộc thi "Tiếng hát công nhân" lần thứ II năm 2020
73/QĐ-LĐLĐ 21/9/2018 Về việc sắp xếp lại Cụm, khối thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
61/QĐ-LĐLĐ 8/9/2018 Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn tỉnh Kon Tum
76/QĐ-LĐLĐ 22/8/2018 Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
77/QĐ-LĐLĐ 22/8/2018 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh
74/QĐ-LĐLĐ 21/8/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Mái ấm công đoàn tỉnh Kon Tum
1265/QĐ-TLĐ 16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
41/QĐ-LĐLĐ 5/3/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
78/QĐ-LĐLĐ 18/4/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn
242/QĐ-LĐLĐ 28/12/2016 QUYẾT ĐỊNH “V/v ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum”
243/QĐ-LĐLĐ 28/12/2016 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy định chế độ nhuận bút của tác giả, thù lao trách nhiệm Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Kon Tum
480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK 24/12/2016 Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
1924/QĐ-TLĐ 20/12/2016 Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn
112/QĐ-LĐLĐ 8/6/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum
Số 06/QCPH/LĐLĐ-CT 30/9/2015 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VÀ CỤC THUẾ TỈNH KON TUM
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414427 Số người online: 72
    Phát triển:TNC