banner
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 !
Thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 41/HD-TLĐ 11/11/2021 Hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2242-LĐTBXH-TLĐ-PTM 14/7/2021 Hướng dẫn V/v tổ chức vừa thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
28/HD-TLĐ 24/6/2021 Hướng dẫn. Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử BCH, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội
09/HD-LĐLĐ 10/6/2021 Hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2021 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
01/HD-LĐLĐ 14/1/2021 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động CNVCLĐ năm 2021
01-HD/BTGTU 30/9/2020 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
09/HD-LĐLĐ 5/3/2020 Hướng dẫn Khen thưởng tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
07/HD-LĐLĐ 28/2/2020 Hướng dẫn tổng kết 10 phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"
số 01/HD-LĐLĐ 10/1/2020 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020
Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU 20/9/2019 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
12/LĐLĐ 29/8/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " giai đoạn 2010-2020
09/HDLT-SNV-LĐLĐ 31/7/2019 Một số nội dung về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động
07/HD-LĐLĐ 16/5/2019 Khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
05/HD-LĐLĐ 22/3/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2019 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
04/HD-LĐLĐ 21/3/2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - CamPuchia
02/HD 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Công tác Nữ công
01/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2019
02/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
10/HD-LĐLĐ 21/9/2018 Tổ chức giao ước thi đua Cụm, khối L§L§ huyện, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc và CĐCS thuộc ngành TW
66-HD/BTGTW 3/8/2018 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 30
    Phát triển:TNC