banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ 4, ngày 8 tháng 7 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/HD-LĐLĐ 5/3/2020 Hướng dẫn Khen thưởng tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
07/HD-LĐLĐ 28/2/2020 Hướng dẫn tổng kết 10 phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"
số 01/HD-LĐLĐ 10/1/2020 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020
Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU 20/9/2019 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
12/LĐLĐ 29/8/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " giai đoạn 2010-2020
09/HDLT-SNV-LĐLĐ 31/7/2019 Một số nội dung về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động
07/HD-LĐLĐ 16/5/2019 Khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
05/HD-LĐLĐ 22/3/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2019 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
04/HD-LĐLĐ 21/3/2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - CamPuchia
02/HD 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Công tác Nữ công
01/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2019
02/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
10/HD-LĐLĐ 21/9/2018 Tổ chức giao ước thi đua Cụm, khối L§L§ huyện, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc và CĐCS thuộc ngành TW
66-HD/BTGTW 3/8/2018 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
07/HD-LĐLĐ 27/3/2018 HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
03/HD-LĐLĐ 2/2/2018 HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018
02 HD-UBKT 8/1/2018 HƯỚNG DẪN Hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018
01 /HD-LĐLĐ 2/1/2018 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2018
1305/HD-TLĐ 15/8/2017 Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam
22/HD-LĐLĐ 7/7/2017 HƯỚNG DẪN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
    Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 113
    Phát triển:TNC