banner
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 !
Thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CTr-LĐLĐ 28/1/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (Khóa X) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum Nhiệm kỳ 2020 - 2025
04/CTr-LĐLĐ 24/8/2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum (khóa IX) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng
02/CTr-LĐLĐ 9/6/2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 352
    Phát triển:TNC