banner
ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ TỈNH KON TUM THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP !
Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Hồ sơ BCH XI 15/7/2017 Hồ sơ BCH lần XI
HN BCH lần X 9/1/2017 Hồ sơ HN Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kontum lần thứ X
HỘI NGHỊ BCH LẦN 9 5/7/2016 Hồ sơ Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Kontum lần thứ IX
BCH lần thứ VIII 26/1/2016 Hồ sơ Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Kontum lần thứ VIII
Hồ sơ BCH 2015 20/1/2015 Hồ sơ họp BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ VI (khóa IX)
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 210
    Phát triển:TNC