banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Dự thảo ĐLCĐVN khóa XII 15/7/2018 Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Đại hội X 15/1/2018 Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IX; báo cáo UBKT CĐ khóa IX
DỰ THẢO LẦN 3 CĐTINH 8/12/2017 Dự thảo lần thứ 3 Báo cáo Đại hội IX công đoàn tỉnh; Dự thảo lần thứ 8 Công đoàn Việt NAM
DỰ BC ĐẠI HỘI X CĐ TỈNH LẦN 2 2/10/2017 Dự thảo Báo cáo Đại hội X Công đoàn tỉnh Kontum lần 02
08/HD-LĐLĐ 16/3/2017 Công tác nhân sự BCH tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh kontum, nhiệm kỳ 2018-2023
07/HD-LĐLĐ 16/3/2017 Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Kontum khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
05 /HD-LĐLĐ 1/3/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
04/KH-LĐLĐ 8/2/2017 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
110-UBND-TH 16/1/2017 V/v chỉ đạo tạo điều kiện tổ chức đại hội công đoàn các cấp
266-CV/TU 3/1/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp
1993/QĐ-TLĐ 30/12/2016 Quyết định v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp
52/KH-TLĐ 28/11/2016 Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
09-CT/TW 17/11/2016 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414427 Số người online: 536
    Phát triển:TNC