Trích yếu(*):
Số Ký hiệu(*): Ngày ban hành(*):
Loại Văn bản(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/KH-LĐLĐ 5/6/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giưới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
70/QĐ-LĐLĐ 16/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Kon Tum
121/LĐLĐ 8/5/2019 Về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
32/KH-LĐLĐ 6/5/2019 Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giưới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
92/LĐLĐ 16/4/2019 Về việc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
392/TLĐ 25/3/2019 Về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị
05/HD-LĐLĐ 22/3/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2019 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
21/KH-LĐLĐ 22/3/2019 Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"
04/HD-LĐLĐ 21/3/2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - CamPuchia
17/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019
18/KH-LĐLĐ 13/3/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7-2019)
14/KH-LĐLĐ 5/3/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động. bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023
07/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019
08/KH-TLĐ 31/1/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019
20/LĐLĐ 21/1/2019 Về việc tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019
12/LĐLĐ 15/1/2019 Về việc triển khai các văn bản mới trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh
02/HD 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Công tác Nữ công
01/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2019
02/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
03/NQ 11/1/2019 Về Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
Trang sau