banner
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 !
Thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16-CT/UBND 27/12/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
4527/UBND-KGVX 22/12/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số413-CV/TU 13/12/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thưTrung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
KH 72/KH-LĐLĐ 15/11/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Số 41/HD-TLĐ 11/11/2021 Hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
KH 66/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
KH 67/KH-LĐLĐ 26/10/2021 Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập CĐCS đến năm 2023
Số 02-Đ/TU (KHẨN) 22/10/2021 ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
92/TB-LĐLĐ 6/10/2021 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
2750/TLĐ 30/9/2021 Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
116/NQ-CP 24/9/2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
KH 54/KH-LĐLĐ 10/9/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Chương trình số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
09/2020/TT-BLĐTBXH 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020
3029/UBND-KGVX 25/8/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Đề cương 30 năm 24/8/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại Công đoàn tỉnh Kon Tum 19/9/1991-19/9/2021
1542 16/8/2021 Phát biểu của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị MTTQVN
295/LĐLĐ 10/8/2021 cuộc thi "công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"
03-CĐ/CTUBND 20/7/2021 Công điện số 03/CĐ-CTUBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19
13-CT/UBND 14/7/2021 Chỉ thị số 13-CT/UBND, ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 442
    Phát triển:TNC