TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Công đoàn thành phố Kon Tum  nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Liên đoàn Lao động tỉnh Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum  Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ (từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019), Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp.