TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Công đoàn huyện Kon Rẫy - 20 năm thành lập và phát triển
22-4-2022

Công đoàn huyện Kon Rẫy được thành lập trên cơ sở tách ra từ Liên đoàn Lao động huyện Kon PLông theo Quyết định số 19/QĐ-LĐLĐ, ngày 10/4/2002 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum. Lúc mới thành lập, số lượng Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc và số đoàn viên công đoàn rất ít, chủ yếu là cơ quan hành chính các cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục của huyện với 09 CĐCS trực thuộc, trên 360 đoàn viên.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (2002-2022), Công đoàn huyện Kon Rẫy luôn thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở: Lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam về đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đến nay, Công đoàn huyện Kon Rẫy đã qua 5 kỳ Đại hội, hiện có 60 CĐCS với gần 1.400 đoàn viên và gần 100 cán bộ công đoàn các cấp, điều này nói lên sự nỗ lực cố gắng và phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan Công đoàn huyện; đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có công lao đóng góp, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên kể từ khi cơ sở được thành lập ở từng thời điểm khác nhau; đây chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi dầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn tại địa phương, đơn vị.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển đoàn viên, song các cấp công đoàn trong huyện đã và luôn tạo được niềm tin cho người lao động trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của họ, thông qua những việc làm cụ thể về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; bảo đảm các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, v.v…

Cùng với việc xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức, các cấp công đoàn luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng như: Tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, của công đoàn được 358 buổi/11.409 lượt người tham gia; tổ chức việc học tập và làm theo Bác 156 lượt/45.831 người đăng ký làm theo; tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp luật, điều lệ… có 7.194 lượt ý kiến, và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ với 18 lượt tổ chức, gần 3.000 người tham gia. Những năm gần đây các chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho đoàn viên được các cấp công đoàn triển khai rộng khắp và đạt kết quả khá tốt, nhất là trong những dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân hàng năm… công đoàn các cấp đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi, tặng quà động viên khích lệ tinh thần, vật chất đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không may bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau v.v… với số tiền hàng trăm triệu đồng; đặc biệt là Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ nhiều đoàn viên khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng… đều được Ban Chấp hành CĐCS và Ban Thường vụ Công đoàn huyện xem xét, lập hồ sơ đề nghị Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh hỗ trợ kinh phí, trong những năm qua đã có 17 đoàn viên được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 17 căn nhà với tổng số tiền 930 triệu đồng, giúp họ có nơi ở ổn định, yên tâm công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

Theo từng thời điểm khác nhau, Công đoàn huyện Kon Rẫy đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của các cấp như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2008-2010; Bàng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2014. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định trao tặng Bàng khen của Ban Chấp hành cho 3 tập thể, 6 cá nhân là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn những năm vừa qua.

Những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trong chặng đường 20 năm qua đã đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển tổ chức công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Nghiêm Xuân Bang
Số lượt xem:850
Bài viết liên quan: