TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Công đoàn tỉnh Kon Tum hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028
21-4-2023

Đến ngày 20/4/2023 có 854/854 (đạt 100%) Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn tỉnh Kon Tum được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn đại hội điểm Công đoàn cấp tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028, thời gian đại hội sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

(Ảnh: Toàn cảnh Đại hội CĐCS Trường THCS Nguyễn Du - Đắk Tô, nhiệm kỳ 2023-2028)

Quán triệt tinh thần chỉ đạo, tổ chức đại hội, ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nêu rõ “Việc thay đổi thời gian, đẩy nhanh tiến độ đại hội là tất yếu, là khách quan phải thực hiện “không bàn lùi”. Đẩy nhanh tiến độ đại hội, nhưng không được bỏ qua nội dung và chất lượng đại hội, phải luôn xác định rõ phương châm là Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2023-2028 đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp nguyện vọng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh bền vững”.

 

Sau khi có chủ trương về đẩy nhanh tiến độ đại hội Công đoàn cơ sở, 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã báo cáo Cấp ủy Đảng và nhận được sự chỉ đạo, đồng thuận cao từ Cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động. Để có được điều đó, ông Hà Văn Kiên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà cho biết: trên cơ sở chỉ đạo chung của Huyện ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát lại thời gian đại hội do Công đoàn cơ sở đăng ký, chủ động điều chỉnh và trao đổi trực tiếp lại với Công đoàn cơ sở, Cấp ủy và người sử dụng lao động từng đơn vị nên đã nhận được sự đồng thuận cao; sếp lịch đại hội gồm cả những ngày nghỉ đối với Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kết quả đến ngày 31/3/2023 đã có 89/89 (100%) đơn vị tổ chức đại hội, vượt thời gian 20 ngày so với kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hợi - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chia sẻ: đến ngày 19/4/2023 có 69/69 Công đoàn cơ sở đã đại hội, Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh đã dự, theo dõi và chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc, tất cả Đại hội đã bầu được Ban chấp hành, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Cấu tạo của các Ban Chấp hành đảm bảo được nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nên 100% CĐCS đã bầu chức danh Chủ tịch CĐCS là Cấp phó của người đứng đầu hoặc hoặc Cấp uỷ viên chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

 

Các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn ngành Giáo dục đã đôn đốc và hướng dẫn chi tiết đến từng cơ sở và chuẩn bị đúng quy trình về công tác đại hội, nhân sự; các CĐCS trực thuộc đã được cấp ủy Đảng chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo nhân sự chủ chốt của CĐCS cho nhiệm kỳ 2023-2028. Các CĐCS đã tích cực, trách nhiệm trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Công đoàn ngàng Giáo dục lần thứ VII; 100% đại hội đã quyết nghị chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS trong giai đoạn 2023-2028 với mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cho biết thêm.

Quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở đã bám sát cơ sở, tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm theo từng loại hình CĐCS doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch tiến tới Đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI vào tháng 7/2023.

 

           Với quyết tâm của tổ chức công đoàn, ý chí nguyện vọng và tâm huyết của đoàn viên, người lao động Đại hội cấp Công đoàn cơ sở đã quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đổi mới nội dung và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Bài viết: Bích Ngọc; ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:566
Bài viết liên quan: