TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice
28-5-2020

Sáng ngày 26/5/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice" cho Cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh.

Dự tập huấn và chỉ đạo có đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu đề ra của lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành của cơ quan Công đoàn tỉnh; cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở và đơn vị sự nghiệp Nhà văn hóa Lao động tỉnh; nhằm thay đổi thói quen làm việc, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác của các cấp công đoàn; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để lớp tập huấn đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch yêu cầu cán bộ công chức Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; CĐ ngành và tương đương; Nhà Văn hóa lao động tỉnh và các ban thuộc LĐLĐ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu đầy đủ nội dung, chương trình của lớp tập huấn, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản để ứng dụng thực tế trong thực hành đạt hiệu quả.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice chắc chắn sẽ góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học, có trình tự, dễ dàng tìm kiếm; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu suất công việc của cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                             (ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn)

Tin: Phạm Văn Hòa; Ảnh: NL
Số lượt xem:926
Bài viết liên quan: