TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
6-2-2018
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là đòi hỏi tất yếu của tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai khá hiệu quả công tác này, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
AnhMinhHoa
Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2016

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, hiện nay Kon Tum có 3.429 cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp; trong đó, cán bộ chuyên trách 80 đồng chí; 3.349 cán bộ công đoàn không chuyên trách. Để đảm bảo phát huy kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở mỗi cấp theo chức năng, nhiệm vụ, đòi hỏi CBCĐ phải được trang bị đầy đủ về phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn không chuyên trách ở cơ sở. Với yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phải được tổ chức triển khai phù hợp về đối tượng; nội dung bồi dưỡng, tập huấn phải đảm bảo yêu cầu phù hợp tính chất hoạt động theo ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn…; Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất quản lý về đối tượng, đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tập huấn hàng năm cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; cử báo cáo viên trực tiếp tham gia, hỗ trợ về nội dung.

Từ năm 2013 đến hết năm 2017, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 73 lớp tập huấn cho 19.443 lượt CBCC với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn bồi dưỡng cho 25 cán bộ công đoàn chuyên trách là báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở; Hợp tác với khoa Công đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đào tạo học phần lý luận, nghiệp vụ công đoàn cho 40 cán bộ công đoàn chuyên trách; cử cán bộ công đoàn tham gia một số đợt đào tạo, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn tổ chức. Tính đến nay có 74/80 cán bộ công đoàn chuyên trách đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công đoàn theo quy định chiếm tỷ lệ 92,5% đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn. Ngoài ra, từ năm 2013-2017 Liên đoàn Lao động tỉnh đã bố trí nhiều lượt cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia học tập nâng cao trình độ ở các lĩnh vực, cụ thể: có 06 đồng chí được đào tạo sau đại học; có 08 đồng chí được đào tạo đạt trình độ đại học; có 12 đồng chí được đào tạo trình độ lý luận cao cấp chính trị; 15 đồng chí trung cấp chính trị và 33 đồng chí được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; 31 đồng chí được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng…

Do làm tốt công tác triển khai, chỉ đạo trong thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cũng như công tác lựa chọn, giới thiệu cán bộ để cử tham gia các khóa đào tạo do cấp ủy, chính quyền tổ chức; nhằm chuẩn hóa cán bộ nói chung trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước ở các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển trong sử dụng cán bộ. Những năm qua, tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh trong khả năng và điều kiện của mình đã đóng góp một phần không nhỏ về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn ở các cấp; trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn ở từng cấp đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Ở những vị trí chủ chốt, các đồng chí được cử đào tạo có tính chuyên sâu hơn; sau đào tạo, nhiều đồng chí đã được bố trí công tác phù hợp, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn; nhiều đồng chí được giới thiệu đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn. Đối với đội ngũ cán bộ công đoàn sau tập huấn, bồi dưỡng đã xác định và nắm bắt được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; biết xác định nội dung, kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm phương pháp hoạt động phù hợp đặc thù của đơn vị; nắm bắt được những yêu cầu căn bản trong tư vấn cho đoàn viên, người lao động khi ký kết hợp đồng lao động; đại diện thương lượng, ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, biết xử lý mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành CĐCS góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài viết: Hồng Hà; ảnh: PV
Số lượt xem:1436
Bài viết liên quan: