Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
CẦN PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
11/23/2018 12:11:56 PM     
Trong những năm qua, việc thực hiện công tác BHXH và BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống CNVCLĐ và nhân dân, thực hiện công bằng và ổn định chính trị - xã hội.
CẦN PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Ảnh: Hội nghị đối thoại với NLĐ về chính sách pháp luật, BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, việc thực hiện công tác BHXH và BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống CNVCLĐ và nhân dân, thực hiện công bằng và ổn định chính trị - xã hội.

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, tính đến ngày 31/10/2018, toàn tỉnh có 468.762 người tham gia BXHX, BHYT, BHTN; tăng 10.779 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 2,35%). Trong đó: tham gia BHXH bắt buộc là 38.799 người, BHTN 31.427 người, BHXH tự nguyện 711 người; tham gia BHYT là 468.051 người, tỷ lệ bao phủ BHYT trong tỉnh đạt 89,62%. Số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế là 766,329 tỷ đồng (đạt 82,2% kế hoạch năm 2018). Trong 10 tháng năm 2018, có 8.149 lượt người hưởng chế độ BHXH (tăng 896 lượt- tăng 10,99 % so với cùng kỳ năm 2017); số người hưởng trợ cấp một lần 1.687 lượt người; số người hưởng trợ cấp thấp nghiệp 1.358 lượt người; số người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 4.604 lượt người. Số người khám chữa bệnh BHYT là 842.267 lượt (tăng 0,82 % so với cùng kỳ năm 2017). Tổng chi BHXH, BHYT từ đầu năm đến nay là 740, 808 tỷ đồng (tăng 54,849 tỷ đồng-tăng 8% so với cùng kỳ năm trước).

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng; công tác quản lý, điều hành có hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền và sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn; sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT có chiều hướng giảm dần, hiện nay các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh nợ BHXH, BHYT 46,813 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tuyến cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT còn nhiều bất cập

Để hai chính sách lớn về BHXH, BHYT tiếp tục đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả hơn nữa; thiết nghĩ trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức chính tri-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong tỉnh, nhất là BHXH tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, quyền và lợi ích, vai trò, ý nghĩa để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai thực hiện hai chính sách lớn là BHXH, BHYT.

- Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc tham mưu cho tỉnh trong công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, quan tâm nhiều hơn nữa đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT; thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tập thể đại diện người lao động và người sử dụng lao động để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT và lắng nghe, tiếp thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị của họ trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

-Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội nhằm thực hiên tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.

Lê Ích Dàng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Từ ngày 01/01/2019: Người sử dụng lao động phải công khai việc đóng 3 loại bảo hiểm
Icon  Sửa quy định về căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc
Icon  Những nội dung sẽ được sửa đổi của Bộ luật lao động
Icon  Đã có Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 dành cho người lao động
Icon  LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO CƠ CẤU MỚI
Icon  Một số chính sách mới liên quan trực tiếp đến cán bộ công chức và người lao động có hiệu lực từ tháng 10 năm 2018
Icon  MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018
Icon  Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ
Icon  Những quy định mới về BHXH thực hiện từ ngày 01.01.2018 người lao động cần biết
Icon  Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1341989
Số người online: 234
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC