BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Chuyển giao Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum
15-4-2021

Chiều 13/4, tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh Công đoàn Văn phòng Quốc hội chuyển giao CĐCS Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum quản lý.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Lê Minh – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Hợi – chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ký biên bản chuyển giao. Theo đó, chính thức chuyển giao về tổ chức và 09 đoàn viên Công đoàn và Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 đồng chí của CĐCS Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum quản lý, chỉ đạo hoạt động theo Quyết định số 100/CĐVPQH9, ngày 24/3/2021 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

 (ảnh: đồng chí Bùi Lê Minh và ồng chí Nguyễn Thị Hợi ký biên bản chuyển giao).

Công đoàn Viên chức tỉnh
Số lượt xem:184
Bài viết liên quan: