CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QHLĐ
Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
22-10-2021

Ngày 21/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước năm 2021. Đồng chí Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự lớp tập huấn có 74 cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trực thuộc Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh và cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới”; những kỹ năng cơ bản trong đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; về nghiệp vụ công tác công đoàn, giúp cán bộ công đoàn nắm vững lý luận, nghiệp vụ vận dụng vào thực tế để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

(ảnh: toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn khu vực ngoài nhà nước)

Tin và ảnh: Ngọc Kiên
Số lượt xem:88
Bài viết liên quan: