CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 với Sở Lao động thương binh và xã hội
5-3-2019
Ngày 05/3/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019.
AnhMinhHoa
Ảnh: Các đại biểu tham gia đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phối hợp năm 2019

 Đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành năm 2018, hai bên khẳng định công tác phối hợp đã diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả; trong đó tập trung vào  nội dung tuyên truyền các văn bản luật và nghị định hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực lao động, công đoàn, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, tại Hội nghị Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và xã hội thống nhất trong chương trình phối hợp công tác năm 2019 cần tập trung thực hiện các nội dung: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hai ngành, đến đoàn viên công đoàn, người lao động. Tăng cường công tác phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật về lao động,  công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, phối hợp trong công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hai bên cần kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin trong các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp lao động, thụ lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại về chế độ, chính sách của CNVCLĐ. Phối hợp điều tra tai nạn lao động và chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải lao động ở các cấp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - vệ sinh Lao động năm 2019, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Phối hợp tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2019./.

Tin và Ảnh: Trịnh Thi Thanh- Ban CSPL
Số lượt xem:801
Bài viết liên quan: