CÔNG TÁC NỮ CÔNG; GIỚI
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNVLĐ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
6-3-2019
Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 1989, đến nay phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thực sự trở thành động lực, mục tiêu để nữ cán bộ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong cả nước phấn đấu trở thành người phụ nữ hiện đại, đủ sức gánh vác công việc ngoài xã hội và trong gia đình. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; hoạt động công đoàn của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.
AnhMinhHoa
Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác

Là đơn vị trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam, với đặc thù hoạt động trải rộng trên địa bàn thành phố Kon Tum và một số huyện trong tỉnh, có lực lượng đông đảo nữ CBCNVLĐ (970 người trên tổng số 1.787 lao động toàn Công ty). Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn Cao su Việt Nam, và Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Giám đốc; Ban nữ công công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã tham mưu cho ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn triển khai thực hiện, phát động phong trào phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban nữ công Công ty đã vận động chị em tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng; học tập quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời xây dựng Bản đăng ký học tập, phấn đấu rèn luyện của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động nữ, hôn nhân và gia đình, công tác bình đẳng giới…Trong năm 2018, Ban Chấp hành công đoàn Công ty đã định hướng chỉ đạo công tác nữ công; Theo đó, các công đoàn bộ phận trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai sát với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CBCNVLĐ tham gia vào các hoạt động trong đơn vị. Ban Thường vụ công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào “Luyện tay nghề, Thi thợ giỏi”, phong trào “Thi đua nước rút 03 tháng cuối năm”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,  "Dân số - Kế hoạch hoá gia đình", phòng chống HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội; quan tâm đời sống của nữ CBNVLĐ, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình bằng nguồn vốn vay hỗ trợ, tuyên truyền giáo dục về giới, kiến thức làm vợ, làm mẹ. Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn cuộc vận động "Xây dựng gia đình văn hoá", "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp". Đối với phong trào thi đua trong nữ CBCNVLĐ, Ban Chấp hành công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Đội ngũ nữ cán bộ, CNVLĐ đã có ý thức chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, khẳng định mình trong công tác, tham gia tích cực các phong trào thi đua của ngành, của Công ty. Nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nghiệp vụ thực hiện mục tiêu xây dựng nữ cán bộ CNVLĐ ngành Cao su theo chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam. Tăng cường đề xuất các đề tài, sáng kiến trong lao động sản xuất. Kết quả, năm 2018, trong 135 giải pháp sáng kiến được công nhận có hiệu quả và được áp dụng rộng rãi trong phạm vi Công ty thì đã có 46 giải pháp, sáng kiến của nữ CBNVLĐ; trong đó có những giải pháp đã đem lại hiệu quả tích cực trong sản xuất như: Giải pháp "Cho người lao động viết cam kết tuân thủ hợp đồng giao khoán, nội quy quy chế trước khi bước vào mùa cạo mới"; Giải pháp quản lý người lao động tăng năng suất vườn cây; Giải pháp trong việc chăm sóc vườn cây cho năng suất và sản lượng cao; Giải pháp trong việc xác định hàm lượng DRC mủ nước công bằng cho từng người lao động; Giải pháp: “ Phương pháp trị bệnh nấm hồng nâng cao năng suất vườn cây khai thác”; Giải pháp: “ Gắn mái che mưa nâng cao năng suất vườn cây khai thác”; Giải pháp "Bôi mỡ vazơline dưỡng đường cạo để giữ độ ẩm, vỏ cạo sang mùa cạo mới dễ cạo xả, tiết kiệm vỏ và nhanh thu mủ"; Giải pháp "Gắn máng che mưa, tránh không để nước mưa chảy xuống phần đuôi máng chảy lang vào chén mủ, ảnh hưởng đến chất lượng mủ"…

Không chỉ giỏi việc nước, hầu hết nữ CNVCLĐ đều là những tấm gương sáng trong việc xây dựng, chăm sóc, và giữ gìn tổ ấm hạnh phúc gia đình. Nhiều chị mặc dù hoàn cảnh cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng đã biết sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, doanh nghiệp, vừa tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, phụng dưỡng, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ…Nhiều chị trở thành tấm gương điển hình vượt khó, thầm lặng nuôi dạy con cái học giỏi, thành đạt.

Đồng chí Trưởng Ban nữ công của Công đoàn TNHH MTV Cao su Kon Tum cho biết: Với những đóng góp tích cực của chị em trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong năm qua đã có 756 chị  được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 41 chị được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 98 chị được Tổng giám đốc Công ty tặng giấy khen, 33 chị được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Bằng khen, 11 chị  được UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen, 1 chị được Tỉnh ủy biểu dương và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thực sự đi vào đời sống của nữ cán bộ, CNLĐ công ty. Qua quá trình tham gia hưởng ứng phong trào, nhận thức của lực lượng nữ CNLĐ đã có chuyển biến rõ rệt, tạo động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị, đồng thời thực hiện xuất sắc thiên chức làm vợ, làm mẹ, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. 

Lê Văn Hào- Trưởng Ban TG-NC
Số lượt xem:1637