CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn
28-2-2019
Trong 02 ngày, từ 27-28/02/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho các cấp công đoàn. Đồng chí Rơ Chăm Long – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
AnhMinhHoa
Ảnh: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn tại LĐLĐ tỉnh Kon Tum

Dự lớp tập huấn có 40 cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo chương trình Hội nghị, cán bộ công đoàn sẽ được tập huấn, cập nhật, thao tác nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn và quản lý chung thống nhất trong toàn quốc, từ cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến Công đoàn cơ sở. Đây là phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn được tự động hóa quản lý thông tin về đoàn viên, công đoàn cơ sở trên cơ sở sử dụng không gian mạng Internet và thông tin dữ liệu cơ bản của từng đoàn viên và công đoàn cơ sở, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn trong việc nắm bắt quá trình biến động và phát triển của tổ chức công đoàn; tạo mối liên kết chặt chẽ, giảm các thủ tục hành chính, văn bản trong điều hành và quản lý chung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Rơ Chăm Long – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu tại Hội nghị tập huấn lần này các học viên, cán bộ công đoàn cần tập trung cao độ, tranh thủ thời gian học tập, nghiên cứu nhằm nắm chắc lý thuyết và thao tác thuần thục các nội dung của phần mềm quản lý đoàn viên, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn lại cho từng công đoàn cơ sở trực thuộc; tạo nên sự thống nhất trong công tác điều hành, quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tin và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:1440