CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
Hội nghị tổng kết Cụm thi đua khối Mặt trận và Đoàn thể tỉnh Kon Tum năm 2018.
21-1-2019
Sáng 21/01, tại cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum, đơn vị Trưởng khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh năm 2018 cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai phong trào thi đua năm 2019.
AnhMinhHoa
Ảnh: Hội nghị tổng kết Cụm thi đua khối Mặt trận và Đoàn thể tỉnh Kon Tum năm 2018.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018 các thành viên trong khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh đã bám sát chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị  của từng đơn vị, đề ra nội dung thi đua phù hợp và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phát triển, kết nạp đoàn viên, hội viên đạt đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên; 100% các thành viên trong khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được Tỉnh ủy; UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận.

Với tinh thần thi đua ái quốc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các thành viên trong Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2019 sát với nội dung và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Tin và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:1186