HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ
LĐLĐ huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn
1-4-2019
Trong 2 ngày 25 và 26/3/2019, Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho cán bộ công đoàn công đoàn cơ sở trực thuộc.
AnhMinhHoa
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Tham gia tập huấn, có 99 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được Báo cáo viên LĐLĐ huyện giới thiệu mục đích, yêu cầu và sự cần thiết trong việc triển khai chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác quản lý đoàn viên công đoàn” bằng phần mềm thống nhất trên phạm vi cả nước, từ cấp Trung ương, đến cấp Tỉnh, cấp Huyện và CĐCS trực thuộc. Đây là phần mềm được tích hợp và hệ thống hóa tính năng, tác dụng quản lý thông tin của đoàn viên bằng mã số định danh do Tổng Liên đoàn cung cấp nhằm khắc phục những mặt hạn chế so với phương pháp quản lý trước đây.

Qua lớp tập huấn này, cán bộ CĐCS đã nắm bắt tổng thể về phần mềm, được cấp tài khoản và hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm thuộc chức năng, phạm  vi của CĐCS. Việc tổ chức tập huấn là tiền đề cơ bản để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà triển khai rộng rãi phần mềm quản lý đoàn viên đến công đoàn cơ sở, góp phần đổi mới công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Lê Thị Hải - LĐLĐ huyện Đăk Hà
Số lượt xem:708
Bài viết liên quan: