TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025
5-7-2020

Chiều 3/7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ II, giai đoạn 2020 – 2025; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Dự Hội nghị có 130 đại biểu đến từ 73 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

       Hưởng ứng, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động động những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai hiệu quả. Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với phong trào thi đua xây dựng người CBCC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được tổ chức rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức, lao động… Trong 5 năm, có trên 1.300 cá nhân tiêu biểu được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; trên 100 sáng kiến, đề tài, giải pháp, công trình tiêu biểu được công nhận; 2 công trình sản phẩm được trao tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 28 tập thể và 57 cá nhân được biểu dương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

     

         Công đoàn viên chức tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Hàng năm có 98% chị em đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có trên 95% chị em được công nhận danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

        Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

        Nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; tặng giấy khen cho 56 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020.

(ảnh: Đ/c Lê Ích Dàng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Nguyễn Thị Hợi - Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu)

Tin và ảnh: Ngô Anh; Hoài Tiến
Số lượt xem:1333
Bài viết liên quan: