TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Nghị quyết của Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
8-7-2021

Ngày 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

(toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại mục Tra cứu văn bản)

BBT: Sưu tầm
Số lượt xem:1493
Bài viết liên quan: