TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Cụm thi đua số III thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019
30-1-2019
Chiều 29/01, Cụm thi đua số III thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phong Lan- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ nhiệm chính trị- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum; cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Hội phụ nữ cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Biên phòng tỉnh; Ban Tuyên giáo- Nữ công LĐLĐ tỉnh Kon Tum.
AnhMinhHoa
Ảnh: Các đơn vị Cụm thi đua số 3 thuộc Hội LHPN tỉnh Kon Tum ký kết Giao ước thi đua năm 2019

Với 3 nội dung thi đua, Cụm thi đua số 3 đã thống nhất kế hoạch, nội dung giao ước thi đua, thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm đó là: Phong trào thi đua “Phụ nữ LLVT, CAND, nữ CNVCLĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 100% thành viên trong Cụm thi đua số 3 tổ chức cho cán bộ, hội viên, CNVCLĐ học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; Điều lệ và Nghị quyết của Hội. Đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc hiệu quả nhằm phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Hội và hội viên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trên cơ sở mục đích tổ chức ký kết giao ước thi đua theo Cụm các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ tập thể của hội viên phụ nữ, nữ CNVCLĐ  trong Cụm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Hội phụ nữ cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum hứa sẽ thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện, hỗ trợ Cụm thi đua số 3 tổ chức thực hiện phong trào đạt kết quả cao nhất.

 

Hồng Hà- Ban Tuyên giáo Nữ công
Số lượt xem:328