CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QHLĐ
12 khoản tiền của NLĐ sẽ tăng từ ngày 01/7/2023
27-3-2023

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể gồm 12 khoản tiền sau:

Nguồn: Tạp chí Lao động và Công đoàn
Số lượt xem:366
Bài viết liên quan: