CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QHLĐ
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
3-4-2023

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 trong các cấp công đoàn tỉnh Kon Tum với một số nội dung như sau:

1. Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Phạm vi triển khai: Tất cả các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh.

3. Mục đích

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa các yếu tố rủi ro dẫn đến mất an toàn lao động trong công tác và sản xuất kinh doanh; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động,… hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN; phát động thi đua, vận động đoàn viên, người lao động tham gia làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Thông qua các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, trong lĩnh vực ATVSLĐ theo quy định pháp luật.

- Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về ATVSLĐ đối với đoàn viên, người lao động, cơ quan, doanh nghiệp. 

4. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.

- Làm tốt công tác truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn về ATVSLĐ, vận động, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các thành phần khác trong xã hội cùng hưởng ứng, tham gia.

- Gắn hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ với Tháng Công nhân; kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhằm đem lại nhiều quyền lợi, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

 5. Nội dung hoạt động: Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023; Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; Tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; Các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ; Công tác khen thưởng.

Toàn văn Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 03/4/2023 được đăng tải trong mục Hệ thống văn bản trên trang http://congdoankontum.vn/

BBT Trang TTĐT
Số lượt xem:18520
Bài viết liên quan: